Arhiv razpisov 2016

JNMV 2 16 SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL.docx 

JNMV 2 16 SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL.pdf 

JNMV 2 16 SKLOP 1 Specifikacija Meso in mesni izdelki.xls 

JNMV 2 16 SKLOP 1 Specifikacija Meso in mesni izdelki.pdf 

JNMV 2 16 SKLOP 2 Specifikacija Splosno prehrambeno blago.xls 

JNMV 2 16 SKLOP 2 Specifikacija Splosno prehrambeno blago.pdf 

JNMV 2 16 SKLOP 3 Specifikacija Mlecni izdelki.xls 

JNMV 2 16 SKLOP 3 Specifikacija Mlecni izdelki.pdf 

JNMV 2 16 SKLOP 4 Specifikacija Mleko – PH.xls 

JNMV 2 16 SKLOP 4 Specifikacija Mleko – PH.pdf 

JNMV 2 16 SKLOP 5 Specifikacija Mleko – SP.xls 

JNMV 2 16 SKLOP 5 Specifikacija Mleko – SP.pdf 

JNMN 2 16 SKLOP 6 Specifikacija Kruh.xls 

JNMN 2 16 SKLOP 6 Specifikacija Kruh.pdf 

JNMV 2 16 SKLOP 7 Specifikacija Zmrznjena testa.xls 

JNMV 2 16 SKLOP 7 Specifikacija Zmrznjena testa.pdf 

JNMV 2 16 SKLOP 8 Specifikacija Pijace.xls 

JNMV 2 16 SKLOP 8 Specifikacija Pijace.pdf 

JNMV 2 16 SKLOP 9 Specifikacija Pekovska peciva slascicarski izdelki.xls 

JNMV 2 16 SKLOP 9 Specifikacija Pekovska peciva slascicarski izdelki.pdf 

JNMV 1 16 SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALOV ZA NEGO, OSKRBO IN POSLOVANJE SLUŽB.docx 

JNMV 1 16 SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALOV ZA NEGO, OSKRBO IN POSLOVANJE SLUŽB.pdf 

Specifikacija sklop 1 Zascitne rokavice.xls – NOVELIRANA SPECIFIKACIJA

Specifikacija sklop 1 Zascitne rokavice.pdf – NOVELIRANA SPECIFIKACIJA

Specifikacija sklop 2 Tonerji kartuse in potrošni material za IKT.xls 

Specifikacija sklop 2 Tonerji kartuse in potrošni material za IKT.pdf 

Specifikacija sklop 3 Posteljno perilo frotirji tetra plenice.xls 

Specifikacija sklop 3 Posteljno perilo frotirji tetra plenice.pdf 

Specifikacija sklop 4 Sredstva za razkuzevanje in druge ucinkovine.xls – NOVELIRANA SPECIFIKACIJA

Specifikacija sklop 4 Sredstva za razkuzevanje in druge ucinkovine.pdf – NOVELIRANA SPECIFIKACIJA

Specifikacija sklop 5 Medicinski potrosni material.xls 

Specifikacija sklop 5 Medicinski potrosni material.pdf 

Specifikacija sklop 6 Material za vzdrzevanje stavb in strojnih instalacij.xls 

Specifikacija sklop 6 Material za vzdrzevanje stavb in strojnih instalacij.pdf 

Specifikacija sklop 7 Pripomocki in sredstva za nego in umivanje.xls – NOVELIRANA SPECIFIKACIJA

Specifikacija sklop 7 Pripomocki in sredstva za nego in umivanje.pdf – NOVELIRANA SPECIFIKACIJA

Specifikacija sklop 8 Material za oskrbo ran.xls 

Specifikacija sklop 8 Material za oskrbo ran.pdf 

Specifikacija sklop 9 Material za vzdrzevanje elektroinstalacij.xls 

Specifikacija sklop 9 Material za vzdrzevanje elektroinstalacij.pdf 

Specifikacija sklop 10 Zascita za postelje.xls 

Specifikacija sklop 10 Zascita za postelje.pdf 

Specifikacija sklop 11 Obvezilni in sanitetni material.xls 

Specifikacija sklop 11 Obvezilni in sanitetni material.pdf 

Specifikacija sklop 12 Vrece iz umetnih mas.xls 

Specifikacija sklop 12 Vrece iz umetnih mas.pdf 

Specifikacija sklop 13 Pripomocki za ciscenje povrsin.xls 

Specifikacija sklop 13 Pripomocki za ciscenje povrsin.pdf 

Specifikacija sklop 14 Medicinski in sanitetni pripomocki.xls 

Specifikacija sklop 14 Medicinski in sanitetni pripomocki.pdf 

Specifikacija sklop 15 Pisarniski material.xls 

Specifikacija sklop 15 Pisarniski material.pdf 

Specifikacija sklop 16 Osebna zascitna sredstva.xls 

Specifikacija sklop 16 Osebna zascitna sredstva.pdf 

JNMV 1 – SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL (10 sklopov)

JNMV 1 17 RAZPISNA DOKUMENTACIJA – pdf

JNMV 1 17 RAZPISNA DOKUMENTACIJA docx

JNMV 1 17 SKLOP 1 Specifikacija Meso in mesni izdelki

JNMV 1 17 SKLOP 2 Specifikacija Splosno prehrambeno blago

JNMV 1 17 SKLOP 3 Specifikacija Mlečni izdelki

JNMV 1 17 SKLOP 4 Specifikacija Mleko – PH

JNMV 1 17 SKLOP 5 Specifikacija Mleko – SP

JNMV 1 17 SKLOP 6 Specifikacija Kruh

JNMV 1 17 SKLOP 7 Specifikacija Zmrznjena testa

JNMV 1 17 SKLOP 8 Specifikacija Pijače

JNMV 1 17 SKLOP 9 Specifikacija Pekovska peciva slaščičarski izdelki

JNMV 1 17 SKLOP 10 Specifikacija zmrznjena zelenjava in sadje

JNMV2 – SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALOV ZA NEGO, OSKRBO IN POSLOVANJE (15 sklopov)

JNMV 2 17 RAZPISNA DOKUMENTACIJA – pdf

JNMV 2 17 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Specifikacija sklop 01 Zaščitne rokavice

Specifikacija sklop 02 Tonerji in kartuše

Specifikacija sklop 03 Posteljno perilo frotirji tetra plenice

Specifikacija sklop 04 Sredstva za razkuževanje in druge raztopine

Specifikacija sklop 05 Medicinski potrošni material

Specifikacija sklop 06 Pripomočki in sredstva za nego in umivanje

Specifikacija sklop 07 Material za oskrbo ran

Specifikacija sklop 08 Zaščita za postelje

Specifikacija sklop 09 Obvezilni in sanitetni material

Specifikacija sklop 10 Vreče iz umetnih mas

Specifikacija sklop 11 Pripomočki za čiščenje površin

Specifikacija sklop 12 Medicinski in sanitetni pripomočki

Specifikacija sklop 13 Pisarniški material

Specifikacija sklop 14 Galanterija za piknik

Specifikacija sklop 15 Osebna zaščitna sredstva