Arhiv razpisov

6.8.2021 – RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO DIREKTORJA (.docx)

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO DIREKTORJA (.pdf)

31.5.2021 – JNMV 1/2021 Sukcesivna dobava živil (15 sklopov)

JNMV 1/2021 Razpisna dokumentacija (.docx)

JNMV 1/2021 Razpisna dokumentacija (.pdf) 

SPEC-01-Meso-in-mesni-izdelki (.xls)

SPEC-02-Splošno-prehrambeno-blago (.xlsx)

SPEC-03-Mlečni-izdelki (.xls)

SPEC-04-Mleko-pasterizirano-homogenizirano (.xls)

SPEC-05-Mleko-sveže (.xls)

SPEC-06-Kruh (.xls)

SPEC-07-Zmrznjena-testa (.xls)

SPEC-08-Negazirane-pijače-sokovi-sirupi (.xls)

SPEC-09-Pekovska-peciva-slascicarski-izdelki (.xls)

SPEC-10-Zmrznjena-zelenjava-in-sadje (.xls)

SPEC-11-Moka-in-zdrobi (.xlsx)

SPEC-12-Ribje-in-mesne-konzerve (.xlsx)

SPEC-13-Začimbe-juhe-čaji (.xlsx)

SPEC-14-Otroska hrana (.xlsx)

SPEC-15-Perutninsko meso-in-izdelki (.xls)

11.02.2021 – Seznam (evidenčnih) javnih naročil, oddanih od 01.01.2020 do 31.12.2020 na splošnem ali infrastrukturnem področju, katerih vrednost brez DDV je bila višja od 10.000,00€ brez DDV in nižja od nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3  (.xlsx)

04.09.2020 – RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO STROKOVNEGA VODJE (m/ž) (.docx)

24.6.2020 – SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL (1 sklop – NEGAZIRANE SADNE PIJAČE, SOKOVI, SIRUPI IN VODE)

JNMV-3-2020-RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.docx)
JNMV-3-2020-RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.pdf)
SPEC-JNMV-3-2020-SKLOP-8 (.xls)
28.5.2020 – SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL (15 SKLOPOV)

Obvestilo

Zaradi tehnične napake pri objavljeni specifikaciji dela razpisne dokumentacije (specifikacija sklopa št. 8 Negazirane sadne pijače, sokovi, sirupi in voda), se je naročnik odločil, da tega sklopa v postopku javnega naročila JNMV 1/2020 ne bo oddal, temveč bo za ta sklop takoj po zaključku javnega naročila JNMV 1/2020 objavil novo javno naročilo male vrednosti.

Odločitev naročnika v ničemer ne vpliva na vsa ostala določila javnega naročila JNMV 1/2020, ki ostajajo nespremenjena, vključno z rokom za oddajo ponudb. Morebitne prejete ponudbe za sklop 8, ki so jih ponudniki oddali na portal eJN pred objavo te odločitve, bodo s sklepom o oddaji javnega naročila zavrnjene, ponudniki pa bodo napoteni na oddajo ponudbe v novem postopku javnega naročanja.

Za nevšečnosti zaradi naše napake se vam iskreno opravičujemo.

Ilirska Bistrica, 10.06.2020

JNMV-1-2020-RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.docx)

JNMV-1-2020-RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.pdf)

SPEC-01-Meso in mesni izdelki (.xls)
SPEC-02-Splošno prehrambeno blago (.xlsx)
SPEC-03-Mlečni izdelki (.xls)
SPEC-04-Mleko – pasterizirano – homogenizirano (.xls)
SPEC-04-Mleko sveže (.xls)
SPEC-06-Kruh (.xls) – POPRAVEK 10.6.2020
SPEC-07-Zmrznjena testa (.xls) POPRAVEK 10.6.2020
SPEC-08-Negazirane pijače, sokovi, sirupi (.xls) – POPRAVEK 9.6.2020
SPEC-09-Pekovska peciva, slaščičarski izdelki (.xls) – POPRAVEK 10.6.2020
SPEC-10-Zmrznjena zelenjava in sadje (.xls) – POPRAVEK 3.6.2020
SPEC-11-Moka in zdrobi (.xlsx) – POPRAVEK 10.6.2020
SPEC-12-Ribje in mesne konzerve (.xlsx) – POPRAVEK 10.6.2020
SPEC-13-Začimbe, juhe, čaji (.xlsx) – POPRAVEK 10.6.2020
SPEC-14-Otroška hrana (.xlsx)
SPEC-15-Perutninsko meso in izdelki (.xls)

28.5.2020 – SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALOV ZA NEGO, OSKRBO IN POSOVANJE (15 SKLOPOV)

03-JNMV-2-2020 RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.docx)

03-JNMV-2-2020 RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.pdf)

SPEC-01-Zaščitne rokavice (.xls)
SPEC-02-Tonerji in kartuše (.xls)
SPEC-03-Posteljno perilo, frotir, tetra plenice (.xls)
SPEC-04-Sredstva za razkuževanje (.xls)
SPEC-05-Medicinski potrošni material (.xls)
SPEC-06-Pripomočki in sredstva za nego in umivanje (.xls)
SPEC-07-Material za oskrbo ran (.xls)
SPEC-08-Zaščita za postelje (.xls)
SPEC-09-Obvezilni in sanitetni material (.xls)
SPEC-10-Vreče iz umetnih mas (.xls)
SPEC-11-Pripomočki za čiščenje površin (.xls)
SPEC-12-Medicinski in sanitetni pripomočki (.xls)
SPEC-13-Pisarniški material (.xls)
SPEC-14-Galanterija za piknik (.xls)
SPEC-15-Osebna zaščitna sredstva (.xls)

21.2.2020 – Seznam (evidenčnih) javnih naročil, oddanih od 01.01.2019 do 31.12.2019 na splošnem ali infrastrukturnem področju, katerih vrednost brez DDV je bila višja od 10.000,00€ brez DDV in nižja od nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3 (.pdf)

10.9.2019 – DOBAVA IN MONTAŽA OPREME TRAKTA C

Razpisna dokumentacija

JNMV-3-2019-RAZPISNA-DOKUMENTACIJA-TRAKT-C (.docx)
JNMV-3-2019-RAZPISNA-DOKUMENTACIJA-TRAKT-C (.pdf)

Popis notranje opreme trakt C

RAZPISNA-DOKUMENTACIJA_POPIS-NOTRANJA-OPREMA-TRAKT-C (.xls)

Projektna dokumentacija

Načrt notranje opreme_180_15-2_FAZA 2 (.pdf)
311_PZI_OPREMA_TLORIS_1N (.pdf)
312_PZI_OPREMA_1N_1 (.pdf)
313_PZI_OPREMA_1N_2 (.pdf)
314_PZI_ZAVESE_1N (.pdf)
315_PZI_TLORIS_2N (.pdf)
316_PZI_OPREMA_2N_1 (.pdf)
317_PZI_OPREMA_2N_2 (.pdf)
318_PZI_OPREMA_2N_3 (.pdf)
319_PZI_OPREMA_2N_4 (.pdf)
320_PZI_ZAVESE_2N (.pdf)
321_PZI_TLORIS_3N (.pdf)
322_PZI_OPREMA_3N_1 (.pdf)
324_PZI_OPREMA_3N_2 (.pdf)
325_PZI_OPREMA_3N_3 (.pdf)
326_PZI_OPREMA_3N_4 (.pdf)
327_PZI_ZAVESE_3N (.pdf)

Dopolnitev projektne dokumentacije

Notranja oprema – spremembe in dopolnitve 180_15-2_FAZA 2
Barvna studija_JUNIJ 2019
448_STENSKO DRŽALO
446_OPREMA 3N
445_OPREMA 2N
444_OPREMA 1N
442_TLORIS OPREME_3N
441_TLORIS OPREME_2N
440_TLORIS OPREME_1N

29.5.2019 – JNMV 1/2019 SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL (14 SKLOPOV)

JNMV 1 19 RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.pdf)
JNMV 1 19 RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.docx)

2019 SKLOP 01 Meso in mesni izdelki (.xls)
2019 SKLOP 02 Splošno prehrambeno blago (.xlsx)
2019 SKLOP 03 Mlečni izdelki (.xls)
2019 SKLOP 04 Mleko pasterizirano (.xls)
2019 SKLOP 05 Mleko sveže (.xls)
2019 SKLOP 06 Kruh (.xls)
2019 SKLOP 07 Zmrznjena testa (.xls)
2019 SKLOP 08 Negairane pijače, sokovi, sirupi (.xls)
2019 SKLOP 09 Pekovska peciva, slaščičarski izdelki (.xls)
2019 SKLOP 10 Zmrznjena zelenjava in sadje (.xls)
2019 SKLOP 11 Moka in zdrobi (.xlsx)
2019 SKLOP 12 Ribje in mesne konzerve (.xlsx)
2019 SKLOP 13 Začimbe, juhe, čaji (.xlsx)
2019 SKLOP 14 Otroška hrana (.xlsx)

29.5.2019 – JNMV 2/2019 SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALOV ZA NEGO OSKRBO IN POSLOVANJE (15 SKLOPOV)

JNMV 2 19 RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.pdf)
JNMV 2 19 RAZPISNA DOKUMENTACIJA (.docx)

2019 SKLOP 01 Zaščitne rokavice (.xls)
2019 SKLOP 02 Tonerji in kartuše(.xls)
2019 SKLOP 03 Posteljno perilo, frotir, tetra plenice (.xls)
2019 SKLOP 04 Sredstva za razkuževanje (.xls)
2019 SKLOP 05 Medicinski potrošni material (.xls)
2019 SKLOP 06 Pripomočki in sredstva za nego in umivanje (.xls)
2019 SKLOP 07 Material za oskrbo ran (.xls)
2019 SKLOP 08 Zaščita za postelje (.xls)
2019 SKLOP 09 Obvezilni in sanitetni material (.xls)
2019 SKLOP 10 Vreče iz umetnih mas (.xls)
2019 SKLOP 11 Pripomočki za čiščenje površin (.xls)
2019 SKLOP 12 Medicinski in sanitetni pripomočki(.xls)
2019 SKLOP 13 Pisarniški material (.xls)
2019 SKLOP 14 Galanterija za piknik (.xls)
2019 SKLOP 15 Osebna zaščitna sredstva (.xls)

9.4.2019 – JNOP1-2019_POPIS_TRAKT_C_popravek_08-04-2019 (.xlsx)
4.4.2019 – Javno naročilo JNOP 1/2019 – Preureditev trakta C

JNOP 1 2019 Razpisna dokumentacija za objavo (.pdf)

JNOP 1 2019 Razpisna dokumentacija za objavo (.docx)

JNOP 1 2019 Popis del (.xlsx)

JNOP 1 2019 ESPD (.zip)

PZI arhitektura – preureditev trakta C – 2. faza
NAČRT ARHITEKTURE_180_15-2_FAZA 2

288_SHEME SANITARNE STENE
287_SHEME VRATA 3N
286_SHEME VRATA 2N
285_SHEME VRATA 1N
284_SHEME OKNA 3N
283_SHEME OKNA 2N
282_SHEME OKNA 1N
280_PZI_TLORIS STROPOV 1N
279_PZI_OSTREŠJE
278_PZI_RUŠITVE_3N
277_PZI_RUŠITVE_2N
276_PZI_RUŠITVE_1N
275_PZI_PREREZI
274_PZI_3. NADSTROPJE
273_PZI_2. NADSTROPJE
272_PZI_1. NADSTROPJE
271_PZI_PRITLIČJE

PZI strojne inštalacije – preureditev trakta C – 2. faza

DSO_IB_ogr&pohlaj&plin_TP_faza_2
DSO_IB_ogrevanje_SDV_2F
DSO_IB_ogrevanje_TL_1N_2F
DSO_IB_ogrevanje_TL_2N_2F
DSO_IB_ogrevanje_TL_3N_2F
DSO_IB_pohlajevanje_TL_1N_2F
DSO_IB_pohlajevanje_TL_2N_2F
DSO_IB_pohlajevanje_TL_3N_2F

PZI elektro inštalacije – preureditev trakta C – 2. faza

PZI elektro inštalacije

PGD – konstrukcije in požarna študija – preureditev traktov C in D

20_15_PZI konstrukcija – DU_IB_2015_10_30
20_15_PGD konstrukcija – DU_IB

EKO-15-349-SPV, Aa, DSO Ilirska B_PGD-PZI_ODDANO
EKO-15-350-SPV, Aa, DSO Ilirska B_IDZ_ODDANO
Pritlicje_IDZ_oddano
SItuacija_IDZ_oddano
Situacija_PGD
TLoris 1N_IDZ_oddano
Tloris 1N_PGD_oddano
Tloris 2N_IDZ_oddano
Tloris 2N_PGD_oddano
Tloris 3N_IDZ_oddano
Tloris 3N_PGD_oddano
Tloris podstrehe_IDZ_oddano
Tloris podstrehe_PGD_oddano

Objava na portalu e-JN, povezava na objavo:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8392

Objava na portalu javnih naročil, povezava na objavo:

http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=302876

14.2.2019 – Seznam oddanih (evidenčnih) javnih naročil v letu 2018, katerih vrednost je bila enaka ali višja od 10.000,00€ brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)