Dnevne

Dnevne aktivnosti


Dnevne aktivnosti so organizirane po različnih nadstropjih in oddelkih. Stanovalci lahko izbirajo v katero skupino se bodo vključili.

  1. I. nadstropje:

§  v prostorih Dnevnih  aktivnosti skupinska habilitatorka vodi skupino integrirane oblike varstva,  od ponedeljka do petka od 9.30-11.15 ure.

  1. II. nadstropje:

§  v dnevnem prostoru – jedilnici, vodi skupino delovna inštruktorica, od ponedeljka do petka od 9.30-11.15 ure.

  1. III. nadstropje:

§  v varovanem oddelku vodi  okupacijo  usposobljen kader za delo s stanovalci  z demenco varuh, medicinska sestra, negovalka in gospodinja v dopoldanskem in popoldanskem času.

§  v dnevnem prostoru – jedilnici, vodi skupino varuhinja – specialna znanja, od ponedeljka do petka od 9.30-11.15 ure.

  1. Prizidek 1 in 2

§  V Dnevnem centru vodita skupino socialna delavka – animatorka in delovna inštruktorica od ponedeljka do petka od 9.30-11.15 ure.

V okviru skupin se s stanovalci sproti dogovarjamo o vsebini aktivnosti. Tematiko prilagodimo letnemu času, praznikom, razpoloženju v skupini…