Fizioterapija

Fizioterapija 


Cilj fizioterapije v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica je izboljševati, vzdrževati in ohranjati psihofizično zdravje stanovalcev. Področje dela je obsežno, saj imamo v obravnavi stanovalce z zelo različnimi obolenji, katerim je skupni imenovalec staranje. Starostnika pogosto spremlja več bolezni in večkrat še poškodbe, življenjski potencial pa je v upadu. Fizioterapevtska obravnava poteka pretežno individualno v prostorih fizioterapije, manjši del pa tudi po sobah. Večino fizioterapevtskih storitev se izvaja na podlagi nalogov domske zdravnice. Program rehabilitacije se razlikuje glede na poškodbe in različne bolezni, ki skoraj praviloma spremljajo starostnika in so več ali manj specifične zanj. Z različnimi metodami in tehnikami skušamo zmanjšati bolečine pri stanovalcih, vzpostaviti mobilizacijo nepomičnih in delno pomičnih stanovalcev, pomagamo izboljšati respiratorno in kardiovaskularno funkcijo.

Imamo široko paleto ortopedskih pripomočkov, ki zagotavljajo starostnikom lažje in varnejše gibanje.

Težimo k ohranjanju gibalnih sposobnosti in čim večji samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih starostnikov v pozna leta.

Vlado Mitić, dipl. fizioterapevt

vlado.mitic@dso-ilb.si

tel.št. 05/714 08 64