Fotogalerija

Strokovno srečanje

predstavitev sodobnega koncepta dela v obliki bivalnih enot