ISO standard 9001/2015

V Domu starejših občanov Ilirska Bistrica smo pristopili k mednarodnemu standardu kakovosti ISO 9001:2015, ki je najbolj razširjen standard zagotavljanja kakovosti procesov in storitev.

S standardom ISO 9001:2015 pričakujemo, da bomo dosegli:

 • boljšo kakovost storitev za naše stanovalce v povezavi z večjo preglednostjo storitev,
 • večjo motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih,
 • z nenehnim izboljševanjem in prilagajanjem glede na želje in potrebe starostnika današnjega časa 
 • odgovorno zavedanje vsakega zaposlenega k usmerjenosti v kakovost opravljenih storitev,
 • primerljivost z ostalimi Domovi za starejše občane,
 • povečanje ugleda Doma na vseh področjih.

Odločitev, da v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica pristopimo v k standardu kakovosti ISO 9001:2015 je botrovala:

 • odločitev, da dokažemo našo zavezo prepoznavnosti po kakovosti in zadovoljstvu stanovalcev,
 • zahteva današnjega časa (različni modeli kakovosti),
 • odločitev, da bodo delovni procesi standardizirani,
 • želja, da poskrbimo za sistematično in odgovorno napredovanje pri delu, ki ga opravljamo,
 • želja, da vzpostavimo učinkovito povezanost med vsemi ključnimi udeleženci v procesih – stanovalci, svojci, zaposleni – ter vključenosti v okolje.

Vrednote doma:

Spoštovanje dostojanstva stanovalcev in dobrega počutja, upoštevanje njihove individualnosti, modrost, znanje, poštenost, enakost, odgovornost, lojalnost, marljivost, moralnost, pravičnost, empatija, zdravje, volja, veselje, upanje, toplina, sočutje, kakovost, intuitivnost, varnost. 

Cilji politike kakovosti našega Doma so:

 • zagotavljanje obsega in vrste storitev v skladu z namenom ustanovitve Doma,
 • izpolnitev in preseganje stanovalčevih zahtev, potreb in pričakovanj,
 • zagotavljanje zadovoljstva stanovalcev, svojcev in zaposlenih,
 • sodelovanje s svojci stanovalcev, lokalnim in širšim okoljem,
 • zagotavljanje bivalnega standarda v skladu z Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in koncepti del,
 • zagotavljanje kakovosti v celotnem Domu,
 • zagotavljanje strokovnega razvoja in rasti zaposlenih,
 • poslovanje po ekonomskih načelih, ki bodo veljala za domove za starejše,
 • širjenje socialne mreže in uvajanje širokega nabora dodatnih storitev,
 • nenehno izboljševanje konkurenčnosti,
 • izbira zaupanja vrednih in preverjenih dobaviteljev za izvajanje storitev, ki jih Dom ne izvaja,
 • izvajanje storitev brez napak in stroškov, ki bi bili posledica slabe kakovosti.

Ustreznost in primernost sprejete politike kakovosti bomo preverjali na vodstvenih pregledih.