Izjava o dostopnosti

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

V Domu starejših občanov Ilirska Bistrica se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost osrednjega spletišča https://www.dso-ilb.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.dso-ilb.si/. Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:
– odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
– prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo     vrstico)
– navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
– ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
– predvidljivo delovanje spletišča,
– omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
– omogočena je uporaba različnih ravni naslovov oz. povečanje pisave

Stopnja skladnosti

Spletišče https://www.dso-ilb.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča https://www.dso-ilb.si/ nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Primeri takih vsebin so:
– skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
– programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
– različne kompleksne tabele s podatki,
– videi dogodkov v slovenskem jeziku niso opremljeni s podnapisi in/ali znakovnim jezikom,
– nekatere fotografije na spletnih mestih niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila, pri čemer vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko elektronske pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Za te dokumente, ki še niso v dostopni obliki, vam tako omogočamo, da naročite verzijo v dostopni obliki in pripravili bomo ustrezni dokument.

Razlog za zgoraj navedeno delno skladnost je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za zavezanca Dom upokojencev Ptuj. Dom upokojencev Ptuj nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi zanjo nastale znatne finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine zelo obsežen. Prav tako je Dom upokojencev Ptuj pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upošteval tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 22.11.2022.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču https://www.dso-ilb.si/ kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA

Kidričeva ulica 15

6250 Ilirska Bistrica

e-pošta: info@dso-ilb.si

tel: 05/ 714 08 00

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat za javni sektor
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
e-pošta: gp.ijs@gov.si
tel: 01/ 478 83 84

OCENA NESORAZMERNEGA BREMENA ZA SPLETNO STRAN

DOMA STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA

Na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA) bo spletna stran Doma starejših občanov Ilirska Bistrica posodobljena in dopolnjena z namenom omogočiti vsem uporabnikom spletne strani https://www.dso-ilb.si/ čim večjo dostopnost do objavljenih dokumentov in vsebin.

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica (DSO Ilirska Bistrica) ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi oziroma drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik. Prav tako je DSO Ilirska Bistrica pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upošteval tudi notranjo organiziranost in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja, ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi izjave o dostopnosti.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij sprejemamo na elektronski naslov: info@dso-ilb.si ali telefonske številke: 05/ 714 08 00.

Uporabnikom naše spletne strani bomo pomagali pridobiti vse potrebne podatke in dokumente.

Skladno z 8. členom ZDSMA naj uporabniki na navedene kontakte:

– obvestijo, da spletišče ali mobilna aplikacija ni skladna z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena tega zakona;

– zaprosijo za informacije glede vsebin spletišča in mobilnih aplikacij iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ter

– za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu iz 6. člena tega zakona niso objavljene v dostopni obliki.

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica bo uporabniku odgovoril na obvestilo ali prošnjo v osmih dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, bomo uporabniku v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in tudi vzrok za zakasnitev z odgovorom.

Ilirska Bistrica, 22.11.2022

Jasmina Tomažič

Direktorica DSO Ilirska Bistrica