Kmetija Slavec

17.4.2024

Rezultati projekta Izvajanje primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih skupin na kmetijah

Projekt Izvajanje primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih skupin na kmetijah, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja katerega partner je tudi Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, se zaključuje. Glavni rezultat projekta je izdelanih 10 pripomočkov za izvajanje preventive na področju kognitivnih funkcij. Ostali rezultati so še izdelani programi za tri sodelujoče kmetije, odprtje dveh demenci prijaznih točk, kmetija Slavec in Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna (SGLZŠ Postojna), usposabljanje članov kmetij, prenos znanja na ostale kmetije ter razširjanje rezultatov projekta.

Vabljeni k ogledu:

– prispevka v oddaji Ljudje in zemlja z dne 10.3.2024 Programi na kmetijah (rtvslo.si),

– sodelovanja dijakov , Doma starejših občanov Ilirska Bistrica in Spominčice Alzheimer Slovenije v oddaji Dobro jutro 19.1.2024: https://365.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/175016780

– ter prispevka na radiu Slovenija v oddaji od setve do žetve: 17.4.2024 od 13:24 dalje: Prvi • Od setve do žetve • Namakanje – rešitev za prihodnost? (rtvslo.si)

Za informacije glede dosegljivosti pripomočkov se prosim obrnite na SGLZŠ Postojna: tel. 05 850 10 20 ali sgls.postojna@guest.arnes.si

PRILOGE:

– Programi kmetij Slavec, Mahne in Ranč Solne

Opis pripomočkov

Projekt »Izvajanje primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih skupin na kmetijah« se izvaja v sklopu 3. Javnega razpisa za podukrep 16.9. Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Osnovni podatki o projektu:

 • Naziv ukrepa: ukrep M16 – Sodelovanje
 • Naziv podukrepa: podukrep M16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost  ter izobraževanjem o okolju in hrani
 • Naziv projekta: Izvajanje primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih skupin na kmetijah

Partnerji projekta:

 • VP: Kmetija Slavec, Knežak
 • P1: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
 • P2: Kmetija Mahne, Cerknica
 • P3: Kmetija Ranč solne, Ilirska Bistrica
 • P4: Spominčica-Alzheimer Slovenija, slovensko združenje za pomoč pri demenci, Ljubljana
 • P5: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Opis:

Projekt predstavlja sodelovanje med tremi kmetijami in tremi pravnimi osebami in sicer na področju zdravstvenega varstva. Projekt se osredotoča na ranljive skupine – invalidne osebe, otroke s posebnimi potrebami, starostnike in osebe z demenco ter njihove svojce.  Namen projekta je pomagati ranljivim skupinam pri vzdrževanju in urjenju kognitivnih funkcij. Ker je kmetija zelo raznolik  prostor, ki lahko nudi kvalitetno izvajanje vsebin, smo se odločili, da naredimo programe za kmetije na temo primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij in razvijemo pripomočke, ki jih bodo te kmetije lahko uporabljale pri izvajanju aktivnosti z obiskovalci in koristniki storitev na kmetiji, ki sodijo med ranljive skupine. Ta nova razvita dejavnost bo kmetijam predstavljala dodaten vir dohodka, razviti pripomočki pa bodo v korist tudi članom kmetij, ki sodijo v ranljive skupine. Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Združenje Spominčica in SGLŠ Postojna bodo pomagali kmetijam Slavec, Mahne in Ranč Solne razviti nov program, pripomočke ter člane kmetij usposobiti za uporabo pripomočkov in izvajanje programa.

Tekom projekta se bodo s sodelovanjem vseh partnerjev razvili pripomočki (10) za krepitev kognitivnih funkcij pri ranljivih skupinah, s poudarkom na pomoči dementnim osebam. Pri invalidnih osebah se bodo programi in pripomočki osredotočali na spodbujanje grobe in fine motorike, uporabo rok in dlani kot osnovnega orodja, spodbujanje sestavljenih gibov, ravnotežja. Z različnimi igrami se bo kombinirala motorika in razmišljanje, mišljenje. Pri otrocih s posebnimi potrebami se bodo z  razvitimi pripomočki razvijale kognitivne sposobnosti, prepoznave, kombinatorike, poznavanja števil in besed, povezovanja. Gre za spodbujanje nižjih kognitivnih nivojev, kot tudi višjih (kombinatorika, povezovanje). Ni zanemarljivo, da se obenem spodbuja fina motorika (igre). Pri tem poteka spodbujanje izražanja čustev, uporabo čutil, kombiniranje z občutenjem in prepoznavanjem predmetov in stvari na osnovi informacij, ki jo prejmejo na podlagi uporabe čutil.

Na podlagi prejšnjih izkušenj, predvsem na kmetiji Slavec in Mahne, smo ocenili, da je kmetija zaradi svoje pestrosti odličen prostor za izvajanje tovrstnih aktivnosti, ki jih bomo v projektu razvili in na kmetijah preizkusili skupaj s sodelujočimi ranljivimi skupinami, ki jih zagotavljajo partnerji.

Cilji projekta:

Splošni cilj: Preučitev možnosti za razvoj dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na področje zdravstva in sicer preučitev možnosti za izvajanje primarne preventive  za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih skupin.

Specifični cilji, ki jih želimo s projektom doseči pa so:

 • usposobiti člane kmetij glede uporabe razvitih pripomočkov in dela z ranljivimi skupinami za namen urjenja kognitivnih funkcij
 • pripraviti analizo možnosti in pričakovanj kmetij, kar bo osnova za nabor primernih aktivnosti v povezavi z izvajanjem primarne preventive na področju zdravja
 • izdelati pripomočke za urjenje kognitivnih funkcij na kmetijah
 • izdelani programi na kmetijah za izvajanje primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih skupin z uporabo v projektu razvitih pripomočkov
 • evalvirati projekt ter na podlagi informacij evalvacije pripraviti analizo izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso in sicer v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • preko organizacije in izvedbe delavnice prenesti znanja in informacije na druge kmetije širom Slovenije,
 • Izdelati strokovno dokumentacijo o vplivu izdelanih pripomočkov na krepitev kognitivnih funkcij ranljivih skupin ter dana pobuda na ZZZS preko Zdravstvenega sveta za financiranje teh pripomočkov
 • razširiti rezultate projekta z uporabo različnih komunikacijskih sredstev,
 • krepiti diverzifikacijo dejavnosti na kmetij in ustvariti pogoje za ustvarjanje dodane vrednost na kmetiji.

Pričakovani rezultati projekta:

 • izboljšane kompetence članov kmetij za izvajanje programov,
 • oblikovanih in pilotno preizkušenih 10 pripomočkov na partnerskih kmetijah, za dementne, invalidne osebe in osebe s posebnimi potrebami,
 • pridobitev dovoljenja za opravljanje dodatne dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • vključitev oblikovanih pripomočkov in programov v ponudbo kmetij,
 • evalvacija projekta in analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Vrednost projekta: 74.989,31 EUR, financiranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Trajanje projekta: 20.4.2022 – 19.4.2024

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Projekt »Ureditev kmetije, razvoj novih programov in odprtje dopolnilne dejavnosti«

V sklopu razpisa “Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS (Lokalne akcijske skupine) med Snežnikom in Nanosom v letu 2018-2020”, ki ga je objavil LAS med Snežnikom in Nanosom, smo se povezali z Gregorjem Slavcem, mladim prevzemnikom kmetije iz Knežaka, ki je tudi prijavitelj in nosilec projekta.

Gregor Slavec je mlad prevzemnik kmetije, ki je usmerjen v rejo tradicionalnih in avtohtonih slovenskih živali in jagodičevja. Redi slovenske srnaste koze za mleko in drežniške koze za ohranitev naše edine avtohtone koze, krave cikastega goveda, štajerske kokoši, osle…

Skrbi za 660 sadik malin, ki jih od maja do oktobra ponudi dnevno sveže obrane. Da pa maline kar se da dobro obrodijo, potrebujejo dobre opraševalce. In to vlogo prevzamejo njegove čebele, avtohtona Kranjska sivka, v 30 panjih.

Za sodelovanje z g. Slavec Gregorjem smo se odločili na podlagi predstavitve usmeritev in dejavnosti kmetije. Področje je dobro dostopno, relativno blizu Doma starejših občanov Ilirska Bistrica in je večini stanovalcev poznano.

Ob spremljanju zadovoljstva stanovalcev se je pokazalo, da si želijo na področju dodatnih dejavnosti na razpolago imeti širšo ponudbo. Ideja o obiskih kmetije je privlačna iz več vidikov. Večina stanovalcev prihaja iz kmečkega okolja, ki ga zamenjajo ob preselitvi v Dom. Radi se pogovarjajo o življenju nekoč in z nami delijo zgodbe in navade iz njihove mladosti. Včasih so pesimistični, ker menijo, da mladina danes preveč zanemarja zemljo in kmetovanje. To dejstvo jih skrbi. Tudi zato je obisk mladega kmetovalca dobrodošel.

S projektom želimo obogatiti našo ponudbo dodatnih dejavnosti in stanovalcem omogočiti preživljanje časa v naravi, na svežem zraku, ob gibanju, manjših dejavnostih, spremljanju novih načinov kmetovanja. Pričakujemo, da bi kmetijo lahko obiskovalo po osem stanovalcev naenkrat. Prevoz do kmetije je predviden s kombijem ali dvemi osebnimi vozili. Zaradi varnosti in pomoči pri gibanju potrebujejo stanovalci spremstvo dveh zaposlenih. Predviden obseg obiska je 2-3 ure, v dopoldanskem (med 9. in 12. uro) ali popoldanskem (med 12. in 15. uro) času. Glede na dogovorjen program bi bili stanovalci na kmetiji udeleženi v:

 • Ogledu kmetije, seznanitvijo z načinom in obsegom dela,
 • Ogledu in stiku z domačimi živalmi, hranjenju, ljubkovanju,
 • Sodelovanju pri nabiranju dozorelih plodov za osebno uporabo,
 • Sodelovanju pri pripravi enostavnih napitkov/prehrane, zelišč,
 • Gibanje-hoja po neravnem terenu,
 • Izvajanje senzorne integracije
 • Izvajanje kognitivno perceptivnega treninga

Za izvedbo projekta potrebujemo finančna sredstva za plačilo najema kombija ali kritja goriva za osebne avtomobile, nabava pohodnih palic (10 kom), zaščitna pokrivala, klobuki (20 kom) in blender za pripravo svežih napitkov.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

prp

Spletna stran evropske komisije http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm