Kmetija Slavec

Projekt »Ureditev kmetije, razvoj novih programov in odprtje dopolnilne dejavnosti«

 

V sklopu razpisa “Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS (Lokalne akcijske skupine) med Snežnikom in Nanosom v letu 2018-2020”, ki ga je objavil LAS med Snežnikom in Nanosom, smo se povezali z Gregorjem Slavcem, mladim prevzemnikom kmetije iz Knežaka, ki je tudi prijavitelj in nosilec projekta.

Gregor Slavec je mlad prevzemnik kmetije, ki je usmerjen v rejo tradicionalnih in avtohtonih slovenskih živali in jagodičevja. Redi slovenske srnaste koze za mleko in drežniške koze za ohranitev naše edine avtohtone koze, krave cikastega goveda, štajerske kokoši, osle…

Skrbi za 660 sadik malin, ki jih od maja do oktobra ponudi dnevno sveže obrane. Da pa maline kar se da dobro obrodijo, potrebujejo dobre opraševalce. In to vlogo prevzamejo njegove čebele, avtohtona Kranjska sivka, v 30 panjih.

Za sodelovanje z g. Slavec Gregorjem smo se odločili na podlagi predstavitve usmeritev in dejavnosti kmetije. Področje je dobro dostopno, relativno blizu Doma starejših občanov Ilirska Bistrica in je večini stanovalcev poznano.

Ob spremljanju zadovoljstva stanovalcev se je pokazalo, da si želijo na področju dodatnih dejavnosti na razpolago imeti širšo ponudbo. Ideja o obiskih kmetije je privlačna iz več vidikov. Večina stanovalcev prihaja iz kmečkega okolja, ki ga zamenjajo ob preselitvi v Dom. Radi se pogovarjajo o življenju nekoč in z nami delijo zgodbe in navade iz njihove mladosti. Včasih so pesimistični, ker menijo, da mladina danes preveč zanemarja zemljo in kmetovanje. To dejstvo jih skrbi. Tudi zato je obisk mladega kmetovalca dobrodošel.

S projektom želimo obogatiti našo ponudbo dodatnih dejavnosti in stanovalcem omogočiti preživljanje časa v naravi, na svežem zraku, ob gibanju, manjših dejavnostih, spremljanju novih načinov kmetovanja. Pričakujemo, da bi kmetijo lahko obiskovalo po osem stanovalcev naenkrat. Prevoz do kmetije je predviden s kombijem ali dvemi osebnimi vozili. Zaradi varnosti in pomoči pri gibanju potrebujejo stanovalci spremstvo dveh zaposlenih. Predviden obseg obiska je 2-3 ure, v dopoldanskem (med 9. in 12. uro) ali popoldanskem (med 12. in 15. uro) času. Glede na dogovorjen program bi bili stanovalci na kmetiji udeleženi v:

  • Ogledu kmetije, seznanitvijo z načinom in obsegom dela,
  • Ogledu in stiku z domačimi živalmi, hranjenju, ljubkovanju,
  • Sodelovanju pri nabiranju dozorelih plodov za osebno uporabo,
  • Sodelovanju pri pripravi enostavnih napitkov/prehrane, zelišč,
  • Gibanje-hoja po neravnem terenu,
  • Izvajanje senzorne integracije
  • Izvajanje kognitivno perceptivnega treninga

Za izvedbo projekta potrebujemo finančna sredstva za plačilo najema kombija ali kritja goriva za osebne avtomobile, nabava pohodnih palic (10 kom), zaščitna pokrivala, klobuki (20 kom) in blender za pripravo svežih napitkov.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

prp

Spletna stran evropske komisije http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm