Nastanitev in oskrba

NASTANITEV IN OSKRBA


NASTANITEV

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica je kombiniran socialno varstveni zavod, ki v svojo popolno oskrbo sprejme 231 stanovalcev, organiziran pa imamo tudi dnevni center, ki sprejme 15 oseb. V svojo stalno, začasno ali dnevno oskrbo sprejme tako starostnike, stare nad 65 let, za katere je predvideno 178 mest, kot odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami ali motnjami v gibanju, za katere je predvideno 53 mest. Organiziran je tudi varovani oddelek, kjer so nastanjene osebe z najhujšo obliko demence.

Ob namestitvi stanovalci lahko izbirajo med enoposteljnimi, dvoposteljnimi in štiriposteljnimi sobami ter med enoposteljnimi in dvoposteljnimi garsonjerami, odvisno od njihovih želja in psihofizičnih zmožnosti..

Celodnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva posameznikom, ki potrebujejo celodnevno oskrbo 24 ur na dan.

Dnevno varstvo je namenjena stanovalcem, ki še ne potrebujejo celodnevnega varstva in potrebujejo pomoč le za določeno število ur dnevno.

Začasna nastanitev je namenjena stanovalcem, ki zaradi različnih razlogov začasno ne morejo poskrbeti za svoje življenjske potrebe, kot npr. akutno slabo zdravstveno stanje po odpustu iz bolnice, začasna odsotnost oseb, ki stanovalca negujejo doma (koriščenje letnega dopusta, bolnišnično zdravljenje…).

Krizna namestitev starejših oseb in odraslih oseb s posebnimi potrebami je nujna namestitev, ki izhaja iz potrebe po takojšnji pomoči ter s trajanjem do 21 dni.

OSKRBA

V okviru Osnovne oskrbe se stanovalcem nudi:

–       Oskrba I, v okviru katere se stanovalcu nudi: nastanitev, čiščenje, pranje in vzdrževanje perila, prehrana, tehnična oskrba, prevozi, in zagotavljanje varnosti.

–       Oskrba II je namenjena stanovalcem z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki poleg Oskrbe I potrebujejo še večji obseg neposredne osebne pomoči.

–       Oskrba III/a je namenjena stanovalcem z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh življenjskih potreb.

–       Oskrba III/b je namenjena najtežje prizadetim stanovalcem z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb.

–       Oskrba IV je namenjena stanovalcem z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor ter posebne oblike varstva.