Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

OMNIMODO, do.o.
Barjanska cesta 68
SI – 1000 Ljubljana

e: info@omnimodo.si
T: +386 (0)1 23 223 47
F: +386 (0)1 23 223 48
www.omnimodo.si