Svojcem

Informacije za svojce

Svojci so dobrodošli od 7.00-19.00 ure, ob hudo bolnih stanovalcih pa po dogovoru lahko tudi ponoči. Zaželjeno je, da oddelčni medicinski sestri poveste, v katerih primerih naj vas takoj obvestijo (pregledi v bolnicah, poslabšanje zdr. stanja…)

Informacije o zdravstvenem stanju vašega svojca

-srednja medicinska sestra vam lahko posreduje informacije o počutju (prehrana, spanje, razpoloženje)

  • ambulanta II. nadstropje: tel.: 05/7140-805 (negovalni oddelek)
  • ambulanta III. nadstropje: tel.: 05/7140-806 (za I. nadstropje in III. nadstropje)
  • ambulanta prizidek I.: tel.: 05/7140-821 (prizidek I. in prizidek II.)

Vsak dan od 9.00-11.00 in 14.00-16.00

-na diplomirano medicinsko sestro se obrnete, ko želite urediti postopke v zvezi s pregledi, ureditvijo zobovja, informacije o

  • postopkih zdravstvene nege-delavniki od 7.00-15.00
  • informacije za negovalni oddelek – II.nadstropje: tel.: 05/7140-831
  • informacije za varovani oddelek, I. in II.nadstropje: tel.: 05/7140-832
  • informacije za prizidek I. in II.: tel.: 05/7140-833

-vodja službe zdravstvene nege in oskrbe Silva Cek Zadnik vam je na razpolago v zvezi s pritožbami glede zdravstvene nege, odnosa osebja, oziroma bolj zahtevnimi vprašanji, ki jih niste mogli rešiti z drugimi službami,

-izključno lečeča zdravnica Barbara Dekleva, dr. med.specialistka družinske med. pa vam bo posredovala informacije o zdravstvenem stanju, terapiji, prognozi in nadaljnjem zdravljenju. Informacije pon, sre, pet, od 13.00-14.00, na tel.:05/7140-824.

Srečanja s svojci: potekajo letno, organiziramo srečanja s svojci novosprejetih stanovalcev, srečanja ob obletnici Doma, srečanja s svojci stanovalcev varovanega oddelka…

Svojcem priporočamo, da ste ob obisku pri vaših bližnjih aktivni (sprehodi, pogovori, sodelovanje pri hranjenju…)