Zdravstvena nega in oskrba

ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA


Pokriva celostno 24-urno skrb za osnovne človekove življenjske potrebe, kot so osebna higiena, postrežba hrane, skrb za varnost in dobro počutje, spremljanje zdravstvenega stanja.

Več kot 70 zaposlenih čez ves dan skrbi za različna področja:

Diplomirane medicinske sestre opravljajo zahtevnejše medicinske postopke, se posvetujejo z zdravnico in so v kontaktu s svojci.

Srednje medicinske sestre dajejo zdravila, merijo vitalne znake, skrbijo za obolele in o zdravstvenem stanju poročajo zdravniku.

Negovalke poskrbijo za pomoč pri osebni higieni, razdelitvi obrokov in hranjenju.

Varuhi, delovni inštruktorji in gospodinje pomagajo stanovalcem čim bolj kvalitetno preživeti prosti čas.

Strežnice, servirke in čistilke skrbijo za čistočo prostorov, pomagajo pri delitvi hrane in pijače stanovalcem.